Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne nurty teorii makroekonomii (PDW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-WsNuMa-NLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty teorii makroekonomii (PDW)
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Malinowski
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot do wyboru: Współczesne nurty teorii makroekonomii

Prowadzący: dr Dariusz Malinowski

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii, Makroekonomia

Cele przedmiotu:

Poznanie współczesnych koncepcji z zakresu dorobku teorii ekonomii na temat przyczyn i skutków różnych zjawisk makroekonomicznych. Zapoznanie się z poglądami współczesnych nurtów makroekonomii na temat źródeł wzrostu gospodarczego. Poznanie implikacji jakie płyną dla polityki gospodarczej z różnych nurtów współczesnej makroekonomii

Treści kształcenia:

1. Pierwotne wersje makroekonomicznego modelu podażowego i makroekonomicznego modelu popytowego (powtórzenie)

2. Ortodoksyjna szkoła keynesowska

3. Ortodoksyjna szkoła monetarystyczna

4. Nowa szkoła klasyczna

5. Szkoła realnego cyklu koniunkturalnego

6. Nowa szkoła keynesowska

7. Szkoła austriacka i szkoła postkeynesowska

8. Współczesna teoria makroekonomii a globalny kryzys ekonomiczny po 2007 roku

9. Model deficytu budżetowego i długu publicznego

10. Podejście keynesowskie a koncepcja ekspansywnego zacieśniania fiskalnego – jaka polityka fiskalna w warunkach wysokiego długu publicznego i niskiego tempa wzrostu gospodarczego?

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)