Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar CIM3SE11CI003
Reguły punktacji przedmiotu

ADInz-U - Architecture. Full-time Engineering daily studies

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ADInz-U
Architecture. Full-time Engineering daily studies
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
4
(2018L - 2018Z)
10
(2019L - 2019Z)
10
(2019L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)