Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli ekonomicznej ECM4NP11EC-L18
Reguły punktacji przedmiotu

DU-E - Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-E
Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
4
(2018L - 2018Z)
3
(2019L - ...)
4
(2019L - ...)
4
(2019L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)