Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania MN1445ECNP
Reguły punktacji przedmiotu

DL-E - Ekonomia. Stacjonarne studia I stopnia
ZL-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-R - Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-E
Ekonomia. Stacjonarne studia I stopnia
ZL-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-R
Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia I stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
4
(2014Z - 2015L)
4
(2015Z - ...)
4
(2014Z - ...)
4
(2014Z - ...)
4
(2014Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)