Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ZIP: komunikacja 2 MNB2SP17MN-L18
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Z - Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia
ZL-Z - Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Z
Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia
ZL-Z
Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
3
(2018L - 2019Z)
2
(2020L - ...)
2
(2018L - 2019Z)
2
(2018L - 2019Z)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)