Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EC2:Financial crises PDW2-WB-M4SEFA05
Reguły punktacji przedmiotu

ADU-R - Finance and Accounting. Full-time MA daily studies

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ADU-R
Finance and Accounting. Full-time MA daily studies
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
5
(2019L - ...)
4
(2019L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)