Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie S-ECM3NP001
Reguły punktacji przedmiotu

DU-E - Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-E
Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
10
(2017Z - 2017Z)
5
(2019Z - ...)
10
(2018Z - 2019L)
5
(2019Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)