Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar I S-MNM3SE001
Reguły punktacji przedmiotu

ADU-Z - Management. Full-time MA daily studies

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ADU-Z
Management. Full-time MA daily studies
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
10
(2017L - 2017L)
5
(2018Z - ...)
10
(2017Z - 2017Z)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)