Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1 S-TRMSP001
Reguły punktacji przedmiotu

DL-T-SGTiR - Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia I stopnia SGTiHV
DU-T-SGTiR - Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia II stopnia - SGTiHV

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-T-SGTiR
Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia I stopnia SGTiHV
DU-T-SGTiR
Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia II stopnia - SGTiHV
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
6
(2016Z - 2018L)
6
(2018Z - 2018Z)
8
(2019L - 2019L)
3
(2018Z - 2018Z)
3
(2019L - 2019L)
6
(2019L - 2019L)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)