Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka biznesowa I (s) TBiMU1s/E/2300
Reguły punktacji przedmiotu

ZU-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZU-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2010Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)