Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy konsumpcji w czasie wolnym TRM2NP17TR-L18
Reguły punktacji przedmiotu

ZU-T-SGTiR - Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia II stopnia, SGTiHV

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZU-T-SGTiR
Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia II stopnia, SGTiHV
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
4
(2018L - 2018Z)
3
(2020L - 2020L)
3
(2017L - 2018Z)
3
(2021L - 2021L)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)