Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności akademickie UmiAka-SLP
Reguły punktacji przedmiotu

DInz-I - Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia inżynierskie
DInz-Ip - Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia inżynierskie
DL-I - Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia
DL-Z - Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia
DLic-I - Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia licencjackie
ZInz-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZInz-Ip - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZL-Z - Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DInz-I
Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia inżynierskie
DInz-Ip
Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia inżynierskie
DL-I
Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia
DL-Z
Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia
DLic-I
Informatyka. Stacjonarne studia I stopnia licencjackie
ZInz-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZInz-Ip
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZL-Z
Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
2
(2011Z - ...)
1
(2014L - ...)
1
(2014L - ...)
1
(2011Z - ...)
2
(2013Z - ...)
1
(2014L - ...)
1
(2013Z - ...)
1
(2013Z - ...)
2
(2011Z - 2011Z)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)