Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzysy finansowe a realna gospodarka (PDW) W-KrFiGo-NMP/2
Reguły punktacji przedmiotu

ZU-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia
ZU-R - Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZU-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia
ZU-R
Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia II stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2015L - ...)
5
(2015L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)