Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emerging Markets (PDW) W-RyWs-SMA
Reguły punktacji przedmiotu

ADU-E - Economics. Full-time MA daily studies
ADU-M - International Relations. Full-time MA daily studies
HDU-E - Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia w języku polskim i angielskim
HDU-M - Stosunki miedzynarodowe. Stacjonarne studia II stopnia w jęz. polskim i angielskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ADU-E
Economics. Full-time MA daily studies
ADU-M
International Relations. Full-time MA daily studies
HDU-E
Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia w języku polskim i angielskim
HDU-M
Stosunki miedzynarodowe. Stacjonarne studia II stopnia w jęz. polskim i angielskim
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2015Z - ...)
3
(2015Z - ...)
4
(2015Z - ...)
3
(2015Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)