Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WTO - Ochrona własności intelektualnej WTO-OchWla-NLP
Reguły punktacji przedmiotu

ZInz-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZInz-Ip - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZL-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-M - Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-R - Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-S - Socjologia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-T - Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-Z - Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia
ZLic-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia licencjackie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZInz-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZInz-Ip
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZL-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-M
Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-R
Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-S
Socjologia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-T
Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-Z
Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia
ZLic-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia licencjackie
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
1
(2012Z - ...)
1
(2013Z - 2013Z)
1
(2014L - ...)
1
(2013Z - 2013Z)
1
(2014L - ...)
2
(2010Z - ...)
1
(2012Z - ...)
2
(2010Z - ...)
2
(2011L - ...)
2
(2010Z - ...)
2
(2010Z - ...)
2
(2012Z - ...)
1
(2014L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)