Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład fakultatywny: Znaczenie zaufania we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej WWJ3NP006-W
Reguły punktacji przedmiotu

ZJ-W-FPT - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZJ-W-FPT
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Niestacjonarne jednolite studia magisterskie
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2022Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)