Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Cameron Mikael Thompson

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Office Hours 2023-2024 Winter Semester
Tuesdays 10.00-11.00

Link to Office Hours
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM0NzAyODctYTVhZi00OTU3LTllZWEtNTRiOTQ3YjA2YWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2232ec6f09-feff-44db-98e8-3e6e5bb8b0e3%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Cameron Mikael
Nazwisko
Thompson
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)