Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Włodzimierz Kałat

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

summer sem. 2020/2021: Monday 20:00 - 20:30 Teams meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE3YjdkMzYtNGMyOS00ZGY3LTgxYzAtNjNjMWM0ZjE4NGNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223c43ecf5-1e4a-4b3e-a19c-46e95f21688e%22%7d

Zainteresowania

1. Modelowanie szybkozmiennych procesów przejściowych techniki łączenia z użyciem programu EMTP/ATP,
2. Modelowanie zjawisk cieplnych w aparatach elektrycznych, w szczególności z użyciem metody sieci cieplnych,
3. Modelowanie procesów wymiany powietrza w wysokonapięciowych rozdzielnicach elektroenergetycznych,
4. Wyznaczanie rozkładów pól elektromagnetycznych i cieplnych w urządzeniach elektroenergetycznych,
5. Metody statystyczne w ocenie niezawodności urządzeń technicznych.

Koordynowane przedmioty

2020L - Cryptology CII6SE01CI-L20
2020L - Kryptologia CII6NP01CI-L20
2020L - Kryptologia CII6SP01CI-L20

Prowadzone przedmioty

Imiona
Włodzimierz Jerzy
Nazwisko
Kałat
Stopnie i tytuły
dr hab. inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)