Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Grzegorz Rządkowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek, godz 15.30-16.30

Thursday, 3.30-4.30 pm,
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBlMWRiZTYtZTY2MS00MmZlLWEwNmUtMWFiMDc5NDgxMmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%222cfaddcc-b639-410b-bb88-99c29d1f4a77%22%7d

Zainteresowania

Matematyka finansowa
Modelowanie ekonometryczne
Zastosowania analizy matematycznej

https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Rzadkowski

Koordynowane przedmioty

2018Z - Econometrics ECB5SE13EC-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Grzegorz Kazimierz
Nazwisko
Rządkowski
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)