Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Zygmunt Janiec

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Środa (Wednesday) od 15.00 do 16.00 (from 3.00 to 4.00 pm).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM4NTQzZDAtNmEyNC00M2M2LThjNjEtMWFlM2FhNzg0YWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2298d74d2d-2f9a-4d78-9a44-329ba6b63b76%22%7d

Zainteresowania

!. Gospodarka światowa.
2. System regulacyjny handlu międzynarodowego.
3. Międzynarodowe prawo gospodarcze.
4. Promocja międzynarodowa.
5. Procesy integracyjne w świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Economic Law ECM1SE11IR-Z17
2018L - Podstawy prawa ECB2NP16IR-L18
2019L - Business Law ECB2SE02FA-L19-w
2019L - Business Law FAB2SE01FA-L19-w
2019L - Business Law MNB4SE03FA-L19
2019L - Financial Law FAM2SE13FA-L18
2023Z - Basic law ANB1SE004AN
2023Z - Basic law LOB1SE004LO

Prowadzone przedmioty

Imiona
Zygmunt
Nazwisko
Janiec
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)