Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Justyna Olędzka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek: 14.30-15.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk3MzhmY2UtNzE1Ny00OTdkLTgzZDctMTllYmI0ODE5YWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a6760678-e1f6-46ce-90ce-852cb082faac%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Justyna
Nazwisko
Olędzka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)