Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
prof. dr hab.

Zbigniew Olesiński

Imiona
Zbigniew
Nazwisko
Olesiński
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje dla studentów w poniedziałki:

od 22 lutego do 14 czerwca 2021

w godzinach 13.00 do 14.00.

Link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlZjJjNWQtZWFmOS00YjRjLWEzOTEtMThkMWMzMDc1NjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22bcb316fc-6f02-41e5-a471-c3b310744f1d%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty