Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
prof. dr hab.

Zbigniew Olesiński

Imiona
Zbigniew
Nazwisko
Olesiński
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje dla studentów w poniedziałki:

30 listopada
7, 14 grudnia
11, 18, 25 stycznia

w godzinach 11.30 do 12.30.

Link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJjNzc4MDYtMTliYi00NDBlLTllZjgtZDQwMTZiZTI1MGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22bcb316fc-6f02-41e5-a471-c3b310744f1d%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty