Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Bogdan Dębowski

Imiona
Bogdan
Nazwisko
Dębowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w poniedziałki w godzinach 17,00 - 18,00 na platformie MS Teams
Link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk2ZGU2ZDAtMmYzNy00ZTJhLTkyNWMtYWZjZThkMDY0MTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2266f302da-88be-4b73-8327-6542bf320286%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty