Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Janusz Mrowiec

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury:
Wtorek(cyklicznie)
godz. 12:25-13:25
Telefon: 695 250 606

Link do dyżuru:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZlYzQ0ZDMtOWM1Ni00NzA1LThhZmUtZTcxMzMzZDBkZTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2275171967-82bb-4cfe-9f53-f1bad5056a16%22%7d

Zainteresowania

Świat arabski i jego pozycja na arenie międzynarodowej.
Polityka wielkich mocarstw w stosunku do świata arabskiego.
Islam jako ideologia i jej wpływ na systemy polityczne krajów arabskich.
Uwarunkowania relacji cywilizacji islamskiej z zachodnią.
Migracje, terroryzm międzynarodowy, bezpieczeństwo.
Wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie strukturami wielokulturowymi.
Negocjacje międzynarodowe.
Teoria polityki zagranicznej oraz stosunków międzynarodowych.
Polska polityka zagraniczna.

Koordynowane przedmioty

2018L - Negocjacje IRB4SP17IR-L18
2019L - Negocjacje IRB4SP17IR-L18
2019L - Negocjacje JOB4NP05IR-L19
2019L - Negocjacje JOB4SP03IR-L19
2019L - PDW:Świat arabski PDW1-WB-BSPIR11SM+JO
2020L - Negocjacje IRB4SP17IR-L18
2021L - Negocjacje IRB4SP17IR-L18
2022L - Negocjacje IRB4SP005IR
2023L - Negocjacje IRB4SP005IR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Janusz
Nazwisko
Mrowiec
Stopnie i tytuły
dr Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)