Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Wioletta Wieszczycka

Imiona
Wioletta
Nazwisko
Wieszczycka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Termin dyżurów:
Niedziela 7:30 - 8:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIxMjYyZmUtZmM2MC00MDc3LWFiZGQtOGFmOGM5NWYzNzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22707ae500-3952-4928-aa12-422200f097f3%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty