Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Andrzej Chrzanowski

Imiona
Andrzej
Nazwisko
Chrzanowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Poniedziałek; godz. 13.30-14.30
link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVkODI0NzQtYzMzNS00ZGI4LTgxMWQtNDY0YTYyMWU4YmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22e0e41813-7a82-48bc-b0cd-e5e27d0d8973%22%7d

Zainteresowania

Metody i Techniki Zarządzania;
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw;
Strategia i Polityka Firmy;
Seminarium. Praktyczna Aspekty Zarządzania

Zarządzanie strategiczne;
Zarządzanie systemowe.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Zarządzanie I MNB3NP17MN-Z17
2017Z - Zarządzanie I MNB3SP17MN-Z17

Prowadzone przedmioty