Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Andrzej Chrzanowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Sobota; godz: 9.30 - 10.30
link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI4OWI0NzAtNDA3Yi00MjJlLTgwNjctNGZkMzFkNThjZDc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22e0e41813-7a82-48bc-b0cd-e5e27d0d8973%22%7d

Zainteresowania

Metody i Techniki Zarządzania;
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw;
Strategia i Polityka Firmy;
Seminarium. Praktyczna Aspekty Zarządzania

Zarządzanie strategiczne;
Zarządzanie systemowe.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Zarządzanie I MNB3NP17MN-Z17
2017Z - Zarządzanie I MNB3SP17MN-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Andrzej
Nazwisko
Chrzanowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)