Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Artur Kwasek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Studia podyplomowe
współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Moje konsultacje on-line sesja lato 2022/23

Środa, godzina 18 - 19, Teams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmN2M5NGUtYTJmNi00ODc3LWI0ZGQtODJiZDhkZTVjYjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2200831a8a-8d63-4273-b989-de545a7774e0%22%7d

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze

• Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu i dydaktyce online.

• Nowy model globalnej gospodarki opartej na wiedzy.

• Zarządzanie strategiczne.

• Innowacje i kreatywność w biznesie.

• Nauczanie na odległość w modelu e-learning.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminarium ECM3SP001-Z17
2017Z - Proseminarium FAM3NP001-Z17
2017Z - Proseminarium FAM3SP001-Z17
2017Z - Proseminarium IRM3SP001-Z17
2017Z - Proseminarium MNB5NP001-Z17
2017Z - Proseminarium MNB5SP001-Z17
2017Z - Proseminarium MNM3NP001-Z17
2017Z - Proseminarium MNM3SP001-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Artur
Nazwisko
Kwasek
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)