Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Tomasz Bartczak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Semestr letni 2023/2024:
Konsultacje do prowadzonych zajęć wtorek od 14:20 (do ostatniego studenta) sala 134 (w terminach zajęć dydaktycznych)
Konsultacje online Teams dla dyplomantów poniedziałek 20:00 (wymagane wcześniejsze min. 1h zgłoszenie przez email)
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiZDZlYjUtZTA2MS00MjcxLTgwODUtYTliMTc1NDJiNTRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22672fc3f3-30fc-4608-a015-229f6ebcaf5e%22%7d

Terminy poprawkowe (semestr zimowy 2023/24):
Sieci komputerowe ćwiczenia: 16.02.2024
godz: 8:00 adresowanie -sala A6
od godz 8:45 co około 35 min do ostatniego studenta - Packet Tracer - sala 134

Zainteresowania

- sieci komputerowe,
- bezpieczeństwo systemów i sieci,
- systemy mikroprocesorowe,
- sieci sensorowe,
- Internet rzeczy.

Koordynowane przedmioty

2019L - Proseminarium CIM2NO03CI-L19
2019Z - Open Learning CII7SE10CI-Z19
2019Z - Open Learning CII7SP08CI-Z19
2020Z - Open Learning CII7NP10CI-Z19
2020Z - Open Learning CII7SP08CI-Z19

Prowadzone przedmioty

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)