Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Marek Gruchelski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

MS Teams

Wtorek / Tuesday: 19:00 - 20:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc2YmM2YjItYTcwNS00M2ZmLWFmMGEtNzBjZWE1YTNmOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cbcd83ce-60f3-44fa-ade9-4c4bc979bdf3%22%7d

Koordynowane przedmioty

2019L - Microeconomics I ECB2SE17EC-L18-w
2019L - Microeconomics I FAB2SE17EC-L18-w
2020L - Microeconomics I ECB2SE17EC-L18-w
2020L - Microeconomics I FAB2SE17EC-L18-w
2020Z - Macroeconomics I FAB3SE01FA-Z20-w
2021L - Microeconomics I ECB2SE17EC-L18-w
2021L - Microeconomics I FAB2SE17EC-L18-w

Prowadzone przedmioty

Imiona
Marek
Nazwisko
Gruchelski
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)