Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż. arch.

Marta Tobolczyk

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek, godziny: 17:00-19:00

Thursday, hours: 17:00-19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQzYzNjMDAtNWVkZC00OTBmLWIwNzktOTg5ZTk2M2ZkODEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223744ce8e-8a45-4576-934e-93a4abdcc7a1%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminar ARI7SE001-Z17
2018Z - Proseminar ARI7SE001-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Marta
Nazwisko
Tobolczyk
Stopnie i tytuły
dr hab. inż. arch. Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)