Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Małgorzata Bonikowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

DYZUR W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

Śrdy 16.30 -17.30, od 9 marca
Wednesdays 4.30-p,,-5.30 pm starting from 9 March

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk1YzgxZDItYTgzNy00YTIyLTljYjItZDEzZWFiYjkyMWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255085e0c-aaa7-49b8-be2c-d11bcae2dfad%22%2c%22Oid%22%3a%22836f4098-207b-4f2c-b4ae-8184c6f04f0b%22%7d

Zainteresowania

European Union, Common Foreign and Security Policy, Global Strategy, international affairs, EU-Asia relations

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Bonikowska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)