Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Piotr Kościński

Imiona
Piotr
Nazwisko
Kościński
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

środy/ Wednesdays 15.00 - 16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY2YzM3ZTMtOTVlNi00YjlhLTgyNzItZjIwYzRmZjNkYWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%222be7b3c5-d797-418c-a6be-85cb2d039ec8%22%7d

Zainteresowania

Dziennikarstwo, media, stosunki międzynarodowe

Koordynowane przedmioty

2018L - Media markets JOB4SE20JO-L18
2018Z - Media systems JOB1SE12JO-Z18
2019L - Media markets JOB4SE20JO-L18
2020Z - Marketing JOB3SE05JO-Z20

Prowadzone przedmioty