Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Zuzanna Leniarska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Duty hours:

Please use the Calendly link to book an in-person or on-line appointment: https://calendly.com/zleniarska

Monday 15:30-16:30, room 318A (in person) or Teams.

Link to Teams meeting: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAwNjViNTktNjQwYy00Y2UxLWEzOWYtNzgyNzM3NTJmMmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%225f8ba901-621d-4726-aa1b-dbe3cc215192%22%7d

Koordynowane przedmioty

2020L - Internship PAB4NP20PA-L19
2020L - Internship PAB4SE11PA-L19
2020Z - Internship PAB3NP004PA
2020Z - Internship PAB3SE004PA
2020Z - Internship PAB5NP001PA
2020Z - Internship PAB5SE001PA
2021L - Internship PAB4NP20PA-L19
2021L - Internship PAB4SE11PA-L19
2021Z - Internship PAB3NP004PA
2021Z - Internship PAB3SE004PA
2021Z - Internship PAB5NP001PA
2021Z - Internship PAB5SE001PA
2022L - Internship PAB3SE004PA
2022L - Internship PAB4NP006PA
2022L - Internship PAB4SE008PA
2022L - Internship PAB6NP001PA
2022L - Internship PAM2NE005PA
2022L - Internship PAM2SE005PA
2022L - Internship PAM4NP004PA
2022L - Internship PAM4SE004PA
2022Z - Internship PAB3NE008PA
2022Z - Internship PAB3SE004PA
2022Z - Internship PAB4SE008PA
2022Z - Internship PAB5NP001PA
2022Z - Internship PAB5SE001PA
2022Z - Internship PAM3NE005PA

Prowadzone przedmioty

Imiona
Zuzanna
Nazwisko
Leniarska
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)