Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Tomasz Kociołek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje Teams, środy 18:00-19:00 (ze względu na formę on-line osoby chcące skorzystać z konsultacji bardzo proszę o uprzednią informację mailową) / Consultations on Teams platform, Wednesdays 18:00-19:00 (due to on-line form of the consultations, please contact me in advance via e-mail)

DYŻUR W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022 / CONSULTATIONS 2022 WINTER SEMESTER - link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODEwMzJmYjktNGY5NC00ODNkLTllOGEtZDFlY2IwOGI5ZTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22064b0355-86dc-46f2-bf92-add3c7144a2f%22%7d

Zainteresowania

polskie i międzynarodowe zasady rachunkowości, badanie sprawozdań finansowych, standardy rewizji finansowej, rachunkowość organizacji non profit, sprawozdawczość finansowa

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Tomasz
Nazwisko
Kociołek
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)