Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Małgorzata Nowacka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje odbywać się będą w piątki w godz. 12:30-13:30 lub po wcześniejszym ustaleniu terminu w korespondencji mailowej pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA5YmRhNmMtYjU1NS00YzVhLTgzOGYtZmU4NmIxNTQ2YTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%2210b7cc95-750c-4a70-a984-5066002d72db%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Małgorzata
Nazwisko
Nowacka
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)