Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania IRB3SP06
Wykład (W) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

1. Władza i jej delegacja oraz decentralizacja: pojęcia podstawowe, władza formalna i struktury nieformalne, władza liniowa i sztabowa, delegowanie władzy, decentralizacja. Podejścia do przywództwa2. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania: prekursorzy klasycznej szkoły organizacji, naukowa organizacja pracy, klasyczna teoria organizacji, teorie przejściowe, szkoła behawioralna, szkoła ilościowa, stan obecny i kierunki przyszłego rozwoju teorii organizacji i zarządzania (kierowania). 3. Podstawowe zagadnienia współczesnej nauki o kierowaniu: podstawowe definicje, cele i rodzaje kierowników, umiejętności i role kierownicze, czynności kierownika. Style kierowania i siatka kierownicza. Szkolenie kierowników. Efektywność kierowania. Czynności kierownicze. 4. Planowanie strategiczne i operacyjne: koncepcja strategii i pojęcie planu strategicznego, metody opracowania planu strategicznego, analiza strategiczna, procedura planowania strategicznego metodą naukową, cechy specyficzne planowania strategicznego w przedsiębiorstwach małych oraz w organizacjach nienastawionych na zysk, zalety i wady planowania strategicznego, planowanie operacyjne, przeszkody skutecznego planowania i ich przezwyciężanie, przeszkody skutecznego wdrażania planu i ich przezwyciężanie. Rodzaje struktur organizacyjnych5. Organizowanie: podstawowe pojęcia z zakresu organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych oraz ich wady i zalety, kryteria wyboru właściwej struktury organizacyjnej, Projektowanie struktury organizacyjnej, wytyczne polityki, procedury, instrukcje, reguły postępowania, koordynacja. 6. Zasilanie: pojęcie, przedmiot i znaczenie zasilania, źródła i kanały zasilania finansowego i rzeczowego, metody zasilania finansowego i rzeczowego, efektywność zasilania finansowego i rzeczowego. 7. Przepływ informacji: pojęcie i znaczenie przepływu informacji, kanały przepływu informacji, przeszkody w przepływie informacji i sposoby ich przezwyciężania. Tworzenie wiedzy. 8. Zasilanie w kadry: planowanie zasobów ludzkich, nabór, dobór, wprowadzenie do pracy, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, ocena efektywności pracy, awanse, przeniesienia, degradacje i zwolnienia z pracy.9. Sterowanie (motywowanie): podstawowe pojęcia, teorie motywacji, metody motywowania i ich ocena, wybór skutecznego motywowania, kierowanie przez cele. 10. Kierowanie konfliktami: podstawowe pojęcia i poglądy na konflikty, źródła i rodzaje konfliktów, dynamika i konsekwencje konfliktów, metody kierowania konfliktami.11. Kontrolowanie. Pojęcie kontroli i audytu. Funkcje, zadania i rodzaje kontroli. Etapy procesu kontrolowania w przedsiębiorstwie (kontrola prewencyjna, bieżąca, zatwierdzająca i następna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Błaszczuk 83/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.