Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp. Finanse i rynki finansowe - PDW 6 - Rynki walutowe Sp-FAB5NP18
Konwersatorium (K) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

- Mechanizm działania międzynarodowego systemu walutowego 4 g.

1. Pojęcie międzynarodowego systemu walutowego

2. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego od waluty złotej do wielodewizowego systemu walutowego w warunkach pieniądza papierowego

3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW-IMF) jako centralny bank świata. Rola pieniądza MFW specjalnych praw ciągnienia (SDR)

4. Główne strefy walutowe ostatniego półwiecza i stopniowe słabnięcie ich znaczenia

5. Hierarchia walut świata. Wciąż kluczowa pozycja dolara USA

6. Problem reformy międzynarodowego systemu walutowego

- Problematyka kursowa. Wymienialność walut 3 g.

1. Kurs jako cena waluty obcej. Rodzaje kwotował kursowych

2. Systemy kursów walutowych (od kursów sztywnych po płynne)

3. Pojęcie wymienialności waluty

4. Typologia wymienialności walut

5. Polityka stabilizowania poziomu kursu

- Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego 3 g.

1. Waluta obca jako towar. Funkcje walut podstawowych (rezerwowe, interwencyjne, lokacyjne, transakcyjne, tezauryzacyjne)

2. Pojęcie i zasady funkcjonowania rynków walutowych. Powiązania rynków walutowych, pieniężnych, kapitałowych i instrumentów pochodnych

3. Groźba kryzysów walutowych w skali narodowej, regionalnej i światowej. Zjawisko wojen walutowych

4. Terminowe rynki walutowe

5. Rola spekulacji walutowej

6. Funkcjonowanie arbitrażu walutowego

- Polityka walutowa w procesie transformacji ustrojowej 3 g.

1. Wprowadzenie wymienialności waluty narodowej

2. Sekwencja liberalizacji przepisów dewizowych i wewnętrznego rynku finansowego

3. Problem utrzymania równowagi zewnętrznej

4. Ewolucja systemu kursowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

5. Polski system walutowy po roku 1989

- Integracja walutowa w skali ponadnarodowej 2 g.

1. Pojęcie optymalnego obszaru walutowego (OCA)

2. Integracja walutowa jako element integracji gospodarczej

3. Dokonania i perspektywy Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU)

4. Przyszłość euro jako wspólnej waluty zjednoczonej Europy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Michalski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)