Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp. 1 - Finanse i rynki finansowe - Międzynarodowe stosunki finansowe Sp-FAM3NP17
Konwersatorium (K) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Mechanizm międzynarodowych stosunków finansowych

1. Globalne (światowe), regionalne i krajowe centra finansowe. Czołowe giełdy finansowe świata i ich indeksy

2. Problem offshore centers. Rola SIV. Raje podatkowe a zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej

3. Przyczyny i rozmiary zadłużenia zewnętrznego pałstw. Funkcjonowanie klubów paryskiego i londyłskiego

4. Wiodące banki centralne świata. Rola Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

Funkcjonowanie światowego systemu walutowego

1. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego od waluty złotej do wielodewizowego systemu walutowego w warunkach pieniądza papierowego

2. Hierarchia walut świata. Wciąż kluczowa pozycja dolara USA

3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW-IMF) jako centralny bank świata. Rola specjalnych praw ciągnienia (SDR)

4. Groźba kryzysów walutowych w skali narodowej, regionalnej i światowej. Zjawisko wojen walutowych

5. Problem reformy międzynarodowego systemu walutowego

Polityka finansowa w procesie transformacji ustrojowej

1. Wprowadzenie wymienialności waluty narodowej

2. Sekwencja liberalizacji przepisów dewizowych i wewnętrznego rynku finansowego

3. Problem utrzymania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej

4. Ewolucja polityki pieniężnej i systemu kursowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

5. Polski system finansowy po roku 1989

Integracja walutowa w skali ponadnarodowej 3,75 g.

1. Pojęcie optymalnego obszaru walutowego (OCA)

2. Integracja walutowa jako element integracji gospodarczej

3. Dokonania i perspektywy Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU)

4. Przyszłość euro jako wspólnej waluty zjednoczonej Europy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Michalski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)