Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika cyfrowa CII2SP001CI
Ćwiczenia (C) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Łuba, Tadeusz, and Grzegorz Borowik. Synteza logiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.

Kamionka-Mikuła, Halina, Henryk Małysiak, and Bolesław Pochopień. Synteza i analiza układów cyfrowych. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009.

Materiały do ćwiczeń w laboratorium

Efekty uczenia się:

Przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych układów cyfrowych, w tym wiedzy na temat cyfrowych układów kombinacyjnych, sekwencyjnych, układów synchronicznych i asynchronicznych

Zapoznanie studentów z architekturami układów cyfrowych w oparciu ćwiczenia i projekty realizowane w symulatorze.

Przekazanie studentom wiedzy na temat projektowanie i implementacji układów cyfrowych. Nabycie przez studentów umiejętności minimalizacji funkcji logicznych w procesie projektowania prostych i złożonych układów cyfrowych

Student:

– Umie projektować różnej klasy automaty cyfrowe kombinacyjne i sekwencyjne

– Potrafi przeprowadzić minimalizację funkcji logicznej dla danego układu cyfrowego

– Potrafi określić i zniwelować niekorzystne zjawiska występujące podczas pracy automatu cyfrowego takie jak hazard i wyścig.

– Umie przeprowadzić syntezę logiczną z zastosowaniem zasad projektowania strukturalnego oraz komputerowych narzędzi projektowania układów logicznych i cyfrowych

– Umie przeprowadzić symulację funkcjonalną układu cyfrowego w środowisku FPGA

Metody i kryteria oceniania:

Test cząstkowe

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

Laboratorium w praktyczny sposób będzie pogłębiało wiadomości teoretyczne uzyskane na wykładzie z zakresu syntezy, analizy i uruchamiania różnych klas automatów cyfrowych – kombinacyjnych i sekwencyjnych.

Omawiane będą zjawiska hazardu i wyścigu w automatach cyfrowych oraz metody komputerowego projektowania urządzeń cyfrowych, zastosowania techniki cyfrowej w sprzętowych realizacjach systemów przetwarzania informacji i sygnałów w środowisku FPGA

Tematyka ćwiczeń obejmuje badanie i projektowanie układów cyfrowych:

- Bramki logiczne

- Minimalizacja funkcji logicznych

- Projektowanie kombinacyjnych układów logicznych

- Multipleksery, Demultipleksery, Dekodery

- Język opisu sprzętu HDL

- Sekwencyjne układy logiczne

- Przerzutniki synchroniczne i asynchroniczne

- Liczniki i ich zastosowania

- Rejestry

- Architektura CPLD/FPGA

- Projekty systemów z układem Altera

- Projekty własne systemów

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie i dyskusja problemów, Projekty i implementacja różnych układów cyfrowych w laboratorium technik cyfrowych (środowisko wirtualne) Badanie działania różnych układów cyfrowych w laboratorium (środowisko wirtualne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:30 - 14:25, sala Teams/Platon(online)
Dariusz Strzęciwilk 30/ szczegóły
2 każdy wtorek, 14:40 - 16:35, sala Teams/Platon(online)
Dariusz Strzęciwilk 26/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:55, sala Teams/Platon(online)
Dariusz Strzęciwilk 27/ szczegóły
4 każda środa, 16:50 - 18:45, sala Teams/Platon(online)
Dariusz Strzęciwilk 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Vistula University
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)