Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB1SE03FA-Z20-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Finance
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

General description of finance, financial markets, their organisation etc.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Functions of financial markets

2. Why financial markets have to be regulated

3. segments of financial markets

a. money market

b. capital market

c. currency market

d. derivatives market

4. primary and secondary markets

5. Participants of financial markets

6. Banks - commercial banks, central bank

7. Insurance companies

8. Investment funds

9. Pension funds

10. Stock exchange

11. Supervision over financial markets

12. Types of financial instruments

a. shares

b. bonds

c. covered bonds

d. derivatives

13. International financial markets

14. Main financial institutions

15. Main components of the EU finances

Literatura: (tylko po angielsku)

https://economictimes.indiatimes.com/definition/Capital-Market

https://www.toppr.com/guides/general-awareness/financial-banking-institutions-in-india/introduction-to-finance/

https://www.wiley.com/en-us/Introduction+to+Finance%3A+Markets%2C+Investments%2C+and+Financial+Management%2C+17th+Edition-p-9781119560579

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam on Platon platform - at least half of available points to pass the exam

Before the exam students have to prepare one presentation from topics in syllabus

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

(tylko po angielsku) Lecture - theory of finance

Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) on line

written exam on Platon platform

Students have to prepare one presentation on selected topic (from syllabus) to start the exam

Wymagania (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) no requirements

Założenia (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) no requirements

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

General description of finance, financial markets, their organisation etc.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Functions of financial markets

2. Why financial markets have to be regulated

3. segments of financial markets

a. money market

b. capital market

c. currency market

d. derivatives market

4. primary and secondary markets

5. Participants of financial markets

6. Banks - commercial banks, central bank

7. Insurance companies

8. Investment funds

9. Pension funds

10. Stock exchange

11. Supervision over financial markets

12. Types of financial instruments

a. shares

b. bonds

c. covered bonds

d. derivatives

13. International financial markets

14. Main financial institutions

15. Main components of the EU finances

Literatura: (tylko po angielsku)

https://economictimes.indiatimes.com/definition/Capital-Market

https://www.toppr.com/guides/general-awareness/financial-banking-institutions-in-india/introduction-to-finance/

https://www.wiley.com/en-us/Introduction+to+Finance%3A+Markets%2C+Investments%2C+and+Financial+Management%2C+17th+Edition-p-9781119560579

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)