Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MSP Accounting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5SE05FA-Z19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSP Accounting
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The main objective of the lecture is to introduce students with the structure, the concepts and techniques of accountancy for Enterprises.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main objective of the lecture is to introduce students with the structure, the concepts and techniques of accountancy for Enterprises.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topic 1

Categories of companies

Topic 2

The calculation of the profitability of a company

Topic 3

The fiscality in Poland

Topic 4

The Book of Revenues and Expenditures (BRE-KPiR)

Topic 5

The VAT declaration (VAT-7)

Topic 6

The calculation of the Depreciation&Amortization and its impact for SME

Topic 7

Other key-accounting documents for SME (Closing inventory, final VAT declaration,…)

Topic 8

The utilization of online softwares for SME accounting issues

Topic 9

Launching, running, and closing a self-employed company in Poland

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Sołtys A. (2009), Accounting. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

2. Vernimmen P. (2011) Corporate Finance: Theory and Practice. London: John Wiley & Sons.

3. Accounting and Financial Reporting Guidelines for SME (levels 1 and 2)

http://unctad.org/en/Docs/iteteb20035_en.pdf

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE

W1

Student has a basic knowledge related to companies and its financial documentation

Presentation, written exam

K_W18

W3

Knowledge of the metrics and methods used to critically appraise issuer performance on the basis of accounting data

Presentation, written exam

K_W06

SKILLS

U1

Can determine risks related to various financial documents.

Presentation, written exam

K_U14

U2

Capacity for critical appraisal of issuer performance on the basis of accounting data

presentation, written exam

K_U06

SOCIAL COMPETENCES

K1

Ability to formulate an opinion on issuer performance on the basis of accounting data

Presentation, written exam

K_K09

K 2

Can work in a team, both as a member and as a leader

Presentation

K_K02

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

no data

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Levi
Prowadzący grup: Nicolas Levi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Levi
Prowadzący grup: Nicolas Levi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)