Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Nicolas Levi

Imiona
Nicolas
Nazwisko
Levi
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze letnim 2021/2022.

Poniedziałek (w każdym tygodniu) 12:05-12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzNzU2ZjQtNjkwMi00YWZlLWFlMzYtNjdiZWYwMTgwYzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2214a6f1e8-9e0b-49c8-ae12-231d2f5a909a%22%7d

Consultations during summer semester 2021/2022

Monday (each week) 12:05-12:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzNzU2ZjQtNjkwMi00YWZlLWFlMzYtNjdiZWYwMTgwYzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2214a6f1e8-9e0b-49c8-ae12-231d2f5a909a%22%7d

Zainteresowania

- Rachunkowość MSP,
- Finanse przedsiębiorstw,
- Ekonomia Azji,
- Fuzje i przejęcie,
- Biznes na Półwyspie Koreańskim.

Koordynowane przedmioty

2018L - Accounting I ECB4SE11FA-L18
2018L - Accounting I FAB4SE11FA-L18
2019Z - MSP Accounting FAB5SE05FA-Z19
2020Z - Entrepreneurship FAB3SE03FA-Z20-w
2020Z - MSP Accounting FAB5SE05FA-Z19

Prowadzone przedmioty