Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Reporting Standards

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1SE13FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Financial Reporting Standards
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowy

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

The main objective of the lecture is to introduce students to practical aspects of Financing Reporting Standards and International Reporting Standards.Pełny opis:

1. Accounting vs Financial Reporting.

2. History of international financial reporting regulations.

3. Role and goals of the system of International Financial Reporting Standards/ International Accounting Standards;

4. Financial statements and their elements – presentation

– IAS 1 Presentation of Financial Statements,

-IAS 7 Statement of Cash Flows

- IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards,

5. Introduction to consolidation of Financial Statements.

-IFRS 10 - Consolidated Financial Statements.

6. The recognition of revenues and revenues’ accounting

IFRS 15 -Revenue from Contracts with Customers,

IFRS 8 - Operating Segments

6. Types of receivables- typical receivables operation , bad debts, aging of receivables – IAS 36

7. Inventory (Stocks) and its accounting - Cost of inventories, methods of inventories’ valuation, cost of goods sold and its accounting - IAS 2 - Inventory

6. Intangible Assets IAS 38

7. Fixed assets and its depreciation - IAS 16 Property, Plant and Equipment; IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

8 . Equity and methods of external financing

-bank credits and its recording – IAS 23 - Borrowing Costs

- leasing and its recording – IFRS 16 - Leases

- capital Stock

9 Financial Assets and Financial instruments – IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, IFRS 9 - Financial Instruments

10. Consolidation of financial statements

IAS 27 - Separate Financial Statements

IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures

IFRS 3 -Business Combinations

11. Financial ratios

a/ liquidity ratios

b/ profitability ratios

c/ efficiency/turnover ratios

d/ other ratios

12. Practical cases analysis;

13. Solving the cases of presentation of financial data with agreement with IFRS rules

Literatura:

M.Bojańczyk, Corporate Accounting in the Unstable World,AFiB Vistula, Warsaw 2017

Financial Accounting an International Introduction”, David Alexander, Christopher Nodes

International Accounting Standards

International Financial Reporting Standards

Papers of ACCA Exam Financial Reporting

Efekty uczenia się:

1.Graduate has advanced knowledge in the area of economic sciences, in particular finance and its place in the system of sciences, including the modern approach to creating finance - business relations and setting goals (building relationships, expert teams and results).

2. Student has advanced knowledge of the contemporary theories of finance sciences, including application of these theories to build business strategies

3. Student has advanced knowledge about the methods of establishing and running a business and methods of its financing as well as the use of advanced methods of improving efficiency, including effective financing of an innovative organization.

Metody i kryteria oceniania:

Activity during the classes– 10 %

Final Exam - 90 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Farida Sokołowska
Prowadzący grup: Farida Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Farida Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)