Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PDW:Orzecznictwo  w prawie podatkowym (NSA w  USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRM4SP02-PDW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW:Orzecznictwo  w prawie podatkowym (NSA w  USA)
Jednostka: Kierunek-Stosunki Międzynarodowe
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

Zajęcia umożliwią studentowi zapoznanie się z linią orzeczniczą w sprawach podatkowych w Polsce i na świecie, w tym w USA i UE.

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione wyroki sądów administracyjnych dotyczących podatków PIT, CIT, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn w kontekście krajowym i globalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu orzecznictwa w sprawach podatkowych i dokonanie porównań systemów podatkowych w Polsce, USA i innych krajach. Student przede wszystkim powinien nauczyć się czytać wyroki sądowe dotyczące podatków - PIT, CIT, VAT, podatku od nieruchomości i spadków i darowizn, a takkże wyciągać wnioski i potrafić przedstawić swoje stanowisko w omawianej sprawie.

Literatura:

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Wyroki sądów administracyjnych w zakresie podatku PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

1. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w dziedzinie nauk społecznych z zakresu dyscypliny ekonomii i finansów oraz ich miejsca w systemie nauk, w tym nowoczesnego podejścia do kreowania ekonomii i finansów – budowania relacji biznesowych i stawiania celów. (FA-K7 – W01, P7U WG)

2. Student posiada fundamentalną wiedzę na temat współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska finansów, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku finansowym a także zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyk występujących na rynkach finansowych międzynarodowych, w kontekście wpływu jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę , organizacje ( przedsiębiorstwa, instytucje finansowe ). Student zna dylematy współczesnej cywilizacji , ekonomiczne , prawne , etyczne. (FA-K7 - W03, P7S WKP7S WG)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów a także potrafi zaplanować i wykonać własne badania zjawisk ekonomiczno-finansowych odpowiednio udokumentowanych i prawidłowo zinterpretowanych. Potrafi realizować uczenie się przez całe życie i ukierunkować innych w tym zakresie. (FA-K7 – U01, P7S UU)

2. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do oceny zjawisk ekonomicznych i finansowych w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych oraz ich wzajemnych relacji na tle zmieniających się warunków globalnych, rozwiązywać złożone i nietypowe problemy. (FA-K7 – U02, P7S UW)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy, zasięga opinii ekspertów i rozumie ich argumentacje.(FA-K7 – K01, P7S KK)

2. Student potrafi krytycznie oceniać dorobek nauki finansów i swój własny wkład w rozwój dziedziny, potrafi wykonywać samodzielnie badania oraz współpracować w zespole , z respektowaniem zasad ochrony własności intelektualnej, potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego. (FA-K7 - K03, P7S KK,P7S KO)

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium

Na zaliczenie należy przygotować 4 eseje, obejmujące opis wyroku omawianego podczas zajęć oraz wyroku wybranego przez studenta oddzielnie dla podatku PIT, VAT, CIT i podatku od nieruchomości lub spadków i darowizn, zgodnie z załączonym na Platonie wzorem.

Ocenie podlega przede wszystkim opis własnego stanowiska do wyroku.

W eseju zaliczeniowym należy przedstawić własne stanowisko (argumentacje) dla 8 wyroków (4 omawianych podczas zajęć i 4 pochodzących ze strony - Centralna baza orzeczeń sądowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Sokołowska
Prowadzący grup: Renata Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

konwersatorium

Tryb prowadzenia:

zdalny

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione wyroki sądów administracyjnych dotyczących podatków PIT, CIT, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn w kontekście krajowym i globalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu orzecznictwa w sprawach podatkowych i dokonanie porównań systemów podatkowych w Polsce, USA i innych krajach. Student przede wszystkim powinien nauczyć się czytać wyroki sądowe dotyczące podatków - PIT, CIT, VAT, podatku od nieruchomości i spadków i darowizn, a takkże wyciągać wnioski i potrafić przedstawić swoje stanowisko w omawianej sprawie.

Literatura:

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Wyroki sądów administracyjnych w zakresie podatku PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn

Uwagi:

Poglebienie umiejętności myślenia krytycznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.