Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Renata Spicak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje odbywają się w każdą środę od 16.15 do 16.45 na Teamsie.
Istnieje możliwość umówienia się indywidualnie na spotkanie poprzez maila.

Consultations take place every Wednesday from 4.15 p.m. to 4.45 p.m. on Teams.
It is possible to make an appointment individually via e-mail.

Dyżur w semestrze LATO2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE2MzJjMjMtOGI0ZC00ZjkwLWEwODAtMTBlYzEwN2M0NzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2288a40f12-1152-4fc0-9a09-27bbb2a01277%22%7d

Zainteresowania

System podatkowy

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Renata
Nazwisko
Spicak
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)