Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB4NP19FA-L19-w
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w biznesie
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maleszyk
Prowadzący grup: Małgorzata Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maleszyk
Prowadzący grup: Ewa Maleszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Wykład

Tryb prowadzenia:

Wykład, case study, dyskusja moderowana

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację zagadnień z zakresu kluczowych obszarów prawnych w biznesie, w tym z zakresu organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, zasad ochrony własności intelektualnej, nawiązywania współpracy z kontrahentami oraz współpracownikami, ochrony praw konsumentów, mechanizmów rozwiązywania sporów biznesowych oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia:

1. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia spraw i reprezentacji. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Procesy transformacyjne – przekształcenie, łączenie, podział.

2. Oznaczenie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – zasady. Ochrona firmy i nazwy.

3. Własność intelektualna w biznesie. Pojęcie prawa autorskiego i zasady ochrony. Własność przemysłowa – rodzaje i zasady ochrony.

4. Działalność konkurencyjna. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

5. Współpraca z kontrahentami. Negocjacje – zasady i modele. Umowy w biznesie.

6. Budowanie zespołu pracowników i współpracowników. Wybór optymalnych form współpracy. Zawieranie umów.

7. Konsumenci. Ochrona praw konsumentów.

8. Informacje poufne. Tajemnica przedsiębiorstwa i sposoby ochrony.

9. Ochrona danych osobowych w biznesie

10. Spory w biznesie. Sposoby rozwiązywania sporów.

11. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Literatura:

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2016 r.

W. Katner (red.) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017 r.

A. Paliwoda – Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa 2014

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 r.

Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010 r.

M. Czarnecka, T. Skoczny, Prawo konsumenckie w praktyce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016 r.

R. Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody, Wydawnictwo UKSW

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Maliszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Maliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)