Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PDW1:Etyka i profesjonalne standardy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM3SP04-PDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW1:Etyka i profesjonalne standardy
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy: Zarządzanie 3 sem. PL ST mgr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące etyki biznesu, w tym zasady tworzenia koncepcji i programów etycznych w przedsiębiorstwie. Wpływ wytycznych organizacji międzynarodowych dla kształtowania właściwych etycznie zachowań w biznesie. Znaczenie etyki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Sposoby audytowania zachowań etycznych w przedsiębiorstwie. Rola wartości etycznych i działań uwzględniających zrównoważony rozwój a wpływ na środowisko. Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. Dobre praktyki w biznesie oraz ład korporacyjny. Przestrzeganie zasad i standardów etycznych, zgłaszanie nieprawidłowości, rola rzeczników ds. etyki.

Pełny opis:

1. Pojęcia z zakresu etyki - etyka, etyka biznesu, zrównoważony rozwój.

2. Prawne podstawy etyki biznesu. Wpływ wytycznych organizacji międzynarodowych na kształtowanie zasad etyki biznesu.

3. Programy i standardy etyczne. Znaczenie kodeksów etycznych, zasady tworzenia.

4. Audyty etyczne w organizacji.

5. Człowiek i środowisko a etyka biznesu.

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Skutki dla działalności gospodarczej. Raportowanie odpowiedzialności biznesu.

7. Dobre praktyki w biznesie. Corporate governance.

8. Sygnaliści. Pojęcie i zastosowanie whistleblowingu.

9. Zrównoważony biznes, a profesjonalne standardy zarządzania przedsiębiorstwem.

Literatura:

W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, 2017 r.

R. Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody, Wyd. Naukowe UKSW, 2016 r.

J. Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin 2016

Efekty uczenia się:

Student będzie posiadał umiejętność definiowania kluczowych zagadnień z zakresu etyki w biznesie. Student będzie potrafił opracować rozwiązania biznesowe uwzględniające zasady etyczne. Student będzie znał istotne zasady dla kształtowania otoczenia biznesowego uwzględniających wartości etyczne i interes społeczny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Prace projektowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Maleszyk
Prowadzący grup: Ewa Maleszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)