Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe w turystyce i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRM4SP10TR-L19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe w turystyce i rekreacji
Jednostka: Kierunek-TiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy o zastosowaniu badań marketingowych w zarzadzaniu przedsięwzięciami turystycznymi i rekreacyjnymi

Nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem badań marketingowych w zarządzaniu przedsięwzięciami turystycznymi i rekreacyjnymi


Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Pojęcie i zakres badań marketingowych

Techniki badań marketingowych, dane pierwotne i wtórne i ich źródła.

Ocena potencjału i charakterystyka rynku, segmentacja.

Badanie konkurentów.

Ocena jakości usług i satysfakcji nabywców.

Wybór lokalizacji.

Ustalanie cen.

Badanie i ocena wizerunku

Przygotowanie i ocena skuteczności działań promocyjnych.

Przygotowanie koncepcji badania SIWZ/brief, współpraca z agencjami badawczymi

Literatura:

Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, POT, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca: Z. Kędzior, K. Korcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE Warszawa 1996

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

Zaliczenie ćwiczeń polegające na wykonaniu zadań grupowych i aktywności w trakcie zajęć 50%

Zaliczenie końcowego testu na plaformie PLATON 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziedzic
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Dorota Nieroda, Teresa Skalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziedzic
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Teresa Skalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Skalska
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Teresa Skalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)