Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Teresa Skalska

Profesor Uczelni
Imiona
Teresa
Nazwisko
Skalska
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji w jednostce Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje: środy 11:15-12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWVlZmJkZjItZTkyMi00N2QwLWFmZTAtNjEyZTQ1NDU2YWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b22977f6-b1bf-4b3e-841b-d242a2f4dccf%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminarium TRM3SP001-Z17
2017Z - Proseminarium TRB5NP001-Z17
2017Z - Proseminarium TRB5SP001-Z17
2017Z - Proseminarium TRM3NP001-Z17
2018Z - Proseminarium TRM3SP001-Z17
2018Z - Proseminarium TRB5SP001-Z17
2018Z - Proseminarium TRM3NP001-Z17
2019Z - Proseminarium TRB5SP001-Z17
2019Z - Proseminarium TRM3SP001-Z17
2020Z - Proseminarium TRB5NP001-Z17
2020Z - Proseminarium TRB5SP001-Z17
2020Z - Proseminarium TRM3NP001-Z17
2020Z - Proseminarium TRM3SP001-Z17

Prowadzone przedmioty