Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika dla informatyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CII1SP004CI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elektronika dla informatyków
Jednostka: Kierunek-Informatyka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Założenia (opisowo):

Student posiada wiadomości ze szkoły średniej z matematyki, w szczególności w zakresie przekształceń algebraicznych oraz z fizyki w szczególności w zakresie elektryczności i magnetyzmu.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami elektroniki oraz działaniem podstawowych elementów i układów elektronicznych. Podczas wykładów studenci poznają metody analizy podstawowych obwodów elektrycznych. Wiedza ta jest następnie utrwalana w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.

Pełny opis:

Wykład

1. Wstęp. Równania Maxwella, podstawa teorii obwodów elektrycznych. Prąd i napięcie. Prawa Kirchhoffa. Rezystor i prawo Ohm'a. Twierdzenia Thevenin'a i Norton'a. Techniki obliczania obwodów. Prąd zmienny. (6h)

2. Kondensator i cewka. Obwody RC. Zastosowanie liczb zespolonych do obliczania obwodów prądu zmiennego. Analiza Fourier'a. Transformatory. (5h)

3. Collokwium (1h).

4. Podstawy pasmowej teorii budowy ciał stałych. Złącze p-n. Obwody z diodą. Zasilacze prądu stałego. Dioda Zener'a. (5h)

5. Tranzystor bipolarny i tranzystor polowy. Zastosowania w obwodach prądu stałego i kluczach. Wzmacniacze. (6h)

6. Wzmacniacz operacyjny. Zastosowania liniowe i nieliniowe. Praktyczne zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. (5h)

7. Egzamin końcowy (2h).

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Wprowadzenie do laboratorium. Pomiary parametrów elementów elektronicznych i sygnałów za pomocą multimetru i oscyloskopu. (4h)

2. Dzielnik napięcia. Mostek Wheatstone'a. Obwody RC i stany przjściowe. (5h)

3. Dioda p-n. Dioda Zener'a. Obwody diodowe obcinające. (5h)

4. Prostowniki diodowe. Prostowniki z kondensatorem filtrującym. (4h)

5. Polaryzacja i charakterystyki I-V tranzystora bipolarnego. Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera. Tranzystor jako klucz (przełącznik elektroniczny).

6. Wzmacniacz operacyjny. Wzmacniacze odwracające i nieodwracające. Układ sumujący, całkujący i różniczkujący.

Literatura:

Literatura podstawowa

P.Horowitz, W.Hill "Sztuka elektroniki"

Literatura uzupełniająca

Z.Korzec "Podstawy współczesnej elektroniki: podręcznik dla studentów informatyki"

A.Chwaleba, B.Moeschke "Elektronika"

D.Eggleston "Basic electronics for scientists and engineers"

Efekty uczenia się:

Wiedza o podstawowych metodach opisu i analizy obwodów prądu stałego i zmiennego.

Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z analizą obwodów elektronicznych.

Umiejętność projektowania prostych obwodów elektronicznych.

Umiejętność używania przyrządów pomiarowych do analizy układów elektronicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

-kolokwium - 25%

-egzamin - 75%

Ćwiczenia laboratoryjne

-aktywne uczestniczenie w eksperymentach - 100%

Skala ocen

% ocena

0 - 50% 2.0

51 - 60% 3.0

61 - 70% 3.5

71 - 80% 4.0

81 - 90% 4.5

91 - 100% 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Brzozowski
Prowadzący grup: Ernest Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Ćwikliński
Prowadzący grup: Ernest Brzozowski, Radosław Ćwikliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Ćwikliński
Prowadzący grup: Radosław Ćwikliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Brzozowski
Prowadzący grup: Ernest Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Laboratorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)